പനിച്ചുമരിക്കുന്ന മണ്ണില്‍നിന്ന്

പനിച്ചുമരിക്കുന്ന മണ്ണില്‍നിന്ന്

ഭക്ഷണം, വിശ്രമം, വ്യായാമം, ശുചിത്വം ഇവയാണ് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലുകള്‍. ഇവയില്‍ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ മൂന്നുകാര്യങ്ങളിലും ഒരാള്‍ വേണ്ട ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കില്‍ അത് അയാളെ മാത്രമാണ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ശുചിത്വബോധത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തി കാണിക്കുന്ന അലംഭാവം സമൂഹത്തെ മൊത്തം ദുരിതത്തിലാക്കും. ഇസ്‌ലാം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സമൂഹത്തെ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുക. ‘തീര്‍ച്ചയായും(പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന്) പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നവരെയും ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നവരെയുമാണ് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്'(സൂറ: അല്‍ബഖറ) മനസ്സ് മാത്രം നന്നായാല്‍ പോരാ, ശരീരവും വൃത്തിയാകണം. […]

1 21 22 23