Articles

വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും

വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും

Secularism is the principle of separation of government institutions, and the persons mandated to represent the State, from religious institutions and religious dignitaries. ഹിശാം കാവപ്പുര മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാത്തില്‍ വിവേചം കാണിക്കുന്നതിതിെരെയുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ് സെക്യുലറിസം. മതേതരത്വം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന സെക്യുലറിസം ലാറ്റിിലെ സിക്യുലം (Saeculam) എന്ന പദത്തില്‍ ിന്നാണ് ിഷ്പന്നമായത്. ആ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് 1851-ല്‍ ജോര്‍ജ് ജാക്കോബ് ഹല്‍യോക്ക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരാണ്. മതേതരത്വത്തിന്റെ […]

അടിയന്തിരാവസ്ഥ ഒരു ഭൂതകാലമല്ല; അത് തുടരുകയാണ്….

കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ അടിയന്തിരാവസ്ഥ 38 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ് സംഭവിച്ചുപോയ ഒരു ഭൂതകാല ഭീകരതയുടെ ഓര്‍മ മാത്രമല്ല, അതിന്നും തുടരുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയാണ്. 1975 ജൂണ്‍ 25് അര്‍ദ്ധരാത്രി പെയ്തു തുടങ്ങുകയും 1977 മാര്‍ച്ച് 21് പെയ്ത് ഒഴിയുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാമാരി എന്ന ിലയിലാണ് പലരും അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മുഷ്യാവകാശ ലംഘങ്ങളുടെയും പീഡങ്ങളുടെയും 22 മാസക്കാലത്തെ മഹാത്യാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരു പെന്‍ഷന്‍ കൂടി അുവദിച്ചു കിട്ടിയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഭംഗിയായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സംഘവിചാരക•ാരും തീവ്രവിപ്ളവകാരികളും വരെയുണ്ട്. അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ എതിര്‍ത്തതിന്റെ […]

കവറിംഗ് മുസ്ലിംസ്

ഐപിബി പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒന്നിാന്ന് മികച്ചതായിട്ടാണ് അുഭവപ്പെട്ടത്. ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ‘Covering Muslims’ മുസ്ലിം മാധ്യമാുഭവങ്ങള്‍ എന്ന പുസ്തകമാണ്. ലേഖങ്ങളെയും പഠങ്ങളെയും വീക്ഷണങ്ങളെയും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലും വിഷയക്രമീകൃതമായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ഒരു മികവ് ഈ പുസ്തകം പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. കാലികമായി സംഭവ വികാസങ്ങളോട് പട പൊരുതാായി എഴുതപ്പെട്ട ഇത്തരം ലേഖങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും കാലയവികയില്‍ മറയാുള്ളതായിരുന്നില്ല എന്ന് ഓര്‍മപ്പെടുത്തന്നതാണിതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഒരാവര്‍ത്തി മസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സമര രംഗത്തിറങ്ങാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പുസ്തകം. വായയില്‍ ഓരോ തലവാചകങ്ങള്‍ […]

മഖ്ദൂമുമാരുടെ ദേശവും ദേശാടനവും

കടല്‍ കടക്കുന്നത് മഹാപാതകമായി കരുതിപ്പോന്നിരുന്ന ഒരു കാലത്തായിരുന്നു മഖ്ദൂമുമാര്‍ കടലും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അറിവും വെളിച്ചവും  തുറവിയും കൊണ്ടുവന്നത്. വെണ്ണക്കോട് ശുകൂര്‍ സഖാഫി ത്യാഗത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലൂടെയും ിരന്തരമായ അ്വഷണ പഠ യാത്രകളിലൂടെയുമാണ് വിജ്ഞാം ഉരുവപ്പെടുന്നത്. സുഖത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അര്‍ത്ഥശ്യൂവും ഫലരഹിതവുമത്രെ. ഇന്നത്തേതു പോലെ യാത്രാ സൌകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഉലകമാകെ അലഞ്ഞ് ടന്ന് വിജ്ഞാവും അുഗ്രഹവും തേടിയവരാണ് കേരളീയ പണ്ഡിത•ാരായ മഖ്ദൂമുമാര്‍. മക്കയിലും മദീയിലും കൈറോവിലും പഠിച്ച്, മക്കാ ഹറമില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം അധ്യാപക•ാരായി സേവം ചെയ്ത്, […]

അറിവും യാത്രയും

അലി ബാഖവി ആറ്റുപുറം ജ്ഞാന സമ്പാദവും പ്രചാരണവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സഞ്ചാരങ്ങള്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലും സംസ്ക്കാരത്തിലും ിര്‍ണ്ണായകമായ സ്ഥാമുണ്ട്. പലതും ത്യജിച്ചും ഒട്ടേറെ പ്രതിബന്ധങ്ങള്‍ താണ്ടിക്കടന്നും പോന്ന ഈ യാത്രകളിലൂടെയാണ് ലോകമാകെ പൂര്‍വ്വഗാമികള്‍ ദീിന്റെ വെളിച്ചം തൂവിയത്. മുഷ്യ ഉത്തമസംസ്ക്കാരമുള്ളവും പൂര്‍ണുമാക്കിമാറ്റുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ജ്ഞാം അഥവാ ഇല്‍മ്. ജ്ഞാമ്വഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സ്ത്രീപുരുഷുമാര്‍ക്കും ിര്‍ബന്ധമാണ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള എല്ലാവരും ഈ ിര്‍ബന്ധ ശാസയുടെ പരിധിയിലായി. ഇളം പ്രായത്തില്‍ മാതാപിതാക്കളില്‍ ിന്നും കുടുംബ സാമൂഹിക പാശ്ചാത്തലങ്ങളില്‍ ിന്നുമെല്ലാം ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ […]