കീവേര്‍ഡ്

സംസ്‌കാരം

സംസ്‌കാരം

culture/ˈkʌltʃə/ noun The arts and other manifestations of human intellectual achievement regarded collectively. or The ideas, customs, and social behaviour of a particular people or society(Oxford Dictionary) ബുദ്ധിപരമായ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഫലമായ മാനസിക വികാസം, ഒരു പ്രത്യേക സംസ്‌കാര മാതൃക(രാമലിംഗംപിള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു). സംസ്‌കാരം എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാരതീയ സങ്കല്‍പം എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആശയങ്ങളെയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും അതിനെ സംശോധിച്ച് വിമലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ്. […]

നാസിസം (ജര്‍മന്‍ ഫാഷിസം)

നാസിസം (ജര്‍മന്‍ ഫാഷിസം)

Nazism[ˈnɑːtsɪz(ə)m/] The German form of fascism, especially that of the National Socialist (German: Nazionalsozialist) Workers’ party underAdolf Hitler. ഫാഷിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതവും, മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവുമായ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഭൂമികയായി മാറിയത് ജര്‍മനിയായിരുന്നു. ദേശീയത എന്ന തുറുപ്പുചീട്ടാണ് അവിടെയും ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികള്‍ പുറത്തെടുത്തത്. ജര്‍മന്‍ ദേശീയതയെ കൃത്രിമമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ ജ്വലിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ചിന്തകരില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു ജോണ്‍ ഗോറ്റ ലീബ ഫിഷെ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ജനത ജര്‍മന്‍കാരാണ് എന്ന ആശയം തന്റെ തീവ്രപ്രസംഗത്തിലൂടെ […]

ത്വലാഖ്

ത്വലാഖ്

Talaq[/taˈlɑːk/] An Islamic etxra -judicial law of divorce enabling a husband to unilaterally divorce his wife by repudiating her three times. The marriage is then dissolved, unless the husband revokes the pronouncement during the next three months or, if the wife is pregnant, before the child is born (Oxford Concise Encyclopedia, Page 863). വിവാഹബന്ധം വേര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് […]

ഫാഷിസം(ഇറ്റാലിയന്‍)

ഫാഷിസം(ഇറ്റാലിയന്‍)

ഫാഷിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയന്‍ പദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം സംഘം എന്നാണ്. ഈ വാക്കിനോടൊപ്പം ഫാഷസ് എന്ന ലാറ്റിന്‍ പദവും കൂടി ചേര്‍ന്നാണ് ഫാഷിസം എന്ന വാക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഫാഷസ് എന്നത് പഴയ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ അധികാര ചിഹ്നമായ ചുവന്ന ചരടുകെട്ടിയ ഒരു കെട്ട് ദണ്ഡുകളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട മഴുവാണ്. ഇത് അധികാരത്തിന്റെയും നിയമവാഴ്ചയുടെയും അടയാളമാണ്. ഈ പഴയ അധികാര ചിഹ്നത്തെ പുനരാവിഷ്‌കരിച്ച് 1919 മാര്‍ച്ച് 23ാം തിയ്യതി ഇറ്റലിയിലെ പ്രമുഖ വാഗ്മിയും മുന്‍സൈനികനുമായ ബെനിറ്റോ മുസോളിനി രൂപീകരിച്ച […]

ദളിത്

ദളിത്

Da·lit (dä′lĭt) noun a member of the lowest class in India, whom those of the four main castes were formerly forbidden to touch. Formerly called (offensive) : untouchable – collins dictionary ഇന്ത്യന്‍ ജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് വരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെ പൊതുവില്‍ വിശേഷിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ദളിത്. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതും ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യന്‍ സമൂഹത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തുന്നതുമായ […]

1 2 3