കീവേര്‍ഡ്

വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും

വാക്കുകളുടെ അര്‍ത്ഥവും രാഷ്ട്രീയവും

Secularism is the principle of separation of government institutions, and the persons mandated to represent the State, from religious institutions and religious dignitaries. ഹിശാം കാവപ്പുര മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാത്തില്‍ വിവേചം കാണിക്കുന്നതിതിെരെയുള്ള തത്വശാസ്ത്രമാണ് സെക്യുലറിസം. മതേതരത്വം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന സെക്യുലറിസം ലാറ്റിിലെ സിക്യുലം (Saeculam) എന്ന പദത്തില്‍ ിന്നാണ് ിഷ്പന്നമായത്. ആ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് 1851-ല്‍ ജോര്‍ജ് ജാക്കോബ് ഹല്‍യോക്ക് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരാണ്. മതേതരത്വത്തിന്റെ […]

ഫെമിനിസം

ഫെമിനിസം

Feminism is a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, and social rights for women.[1][2] This includes seeking to establish equal opportunities for women in education and employment ഹിശാം കാവപ്പുര      പടിഞ്ഞാറ്‌ നിന്നു വന്ന വന്ന ചിന്താധാര. സ്ത്രീകളുടെ തുല്യാവകാശവും ിയമ പരിരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പുരുഷന്മാരുടേത്ി തുല്യമായ അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വിശ്വാസമാണ് […]

ഇസ്ലാമോഫോബിയ

Islamophobia – noun: Islamophobia is prejudice against, hatred towards, or irrational fear of Muslims. In 1997, the British Runnymede Trust defined Islamophobia as the “dread or hatred of Islam and therefore, [the] fear and dislike of all Muslims,” stating that it also refers to the practice of discriminating against Muslims by excluding them from the […]

ഓറിയന്റലിസം

Orientalism is a term used by art historians, literary and cultural studies scholars for the imitation or depiction of aspects of Middle Eastern, and East Asian cultures (Eastern cultures) by American and European writers, designers and artists. ഉമൈര്‍. എ സായുധ പോരാട്ടം നടത്തി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രഭാവത്തെ നിഷ്പ്രഭമാക്കാമെന്ന കുരിശുവാഹകരുടെ വ്യാമോഹങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യൂറോപ്പില്‍ ഓറിയന്റലിസത്തിന് നിലമൊരുങ്ങിയത്.     […]

കുടിയേറ്റം

Human migration (derived from Latin: migratio) is physical movement by humans from one area to another, sometimes over long distances or in large groups. Historically this movement was nomadic, often causing significant conflict with the indigenous population and their displacement or cultural assimilation. Only a few nomadic people have retained this form of lifestyle in […]