മെലിഞ്ഞ കരിക്കുലയും ചോര്‍ന്ന് പോകുന്ന ദര്‍ശനങ്ങളും.

"പല മതസ്ഥരും ഒരേ വീടില്‍ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു" അന്തമാനെപ്പറ്റി സ്കൂള്‍ പുസ്തകം പറയുന്നത് ഇതാണ്. അന്യ മതത്തില്‍ നിന്നും കല്യാണം കഴിച്ചാല്‍ അഭയം തേടനുള്ള സ്ഥലം പോലെയാണ് ഇത് വായിച്ചാല്‍ തോന്നുക.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക ]

http://risalaonline.com/pdf/issue992/cover_story2.pdf

You must be logged in to post a comment Login