പടച്ചോനേപ്പോലും പണയം വെക്കുന്ന ദുനിയാവ്

 പരിധി കവിഞ്ഞ വികാര വിചാരങ്ങള്‍ പടുകുഴിയിലേക്കുള്ളതാണ്.ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില്‍ വാണം പോലെ കത്തിയുയരുന്ന മോഹങ്ങളുടെ കഴുത്തുവേട്ടേണ്ടത് നമ്മളാണ്

 

http://risalaonline.com/pdf/issue994/ilayanakkangal.pdf

You must be logged in to post a comment Login