മരണവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമാണ്.

എം എന്‍ വിജയന്‍ മാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ സഘാവ് ടി പി യുടെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങിനെ പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു?

 

http://risalaonline.com/pdf/issue998/opensource.pdf

You must be logged in to post a comment Login