ഞാനെന്തിനവരെ കൊന്നു

“ഭൂമിയിലെ 90% ജൂതന്മാരെയും ഞാന്‍ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. 10% ജൂതന്മാരെ ഞാന്‍ ജീവനോടെ വിടുന്നു. വരും തലമുറ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, ഞാനെന്തിനവരെ കൊന്നുവെന്ന്?” – ഹിറ്റ്ലര്‍

ഇസ്രയേല്‍ ഇന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറും ശരിയായിരുന്നു എന്നാണോ? തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തെ കൊന്നതോ അതോ പത്ത് ശതമാനത്തെ ബാക്കി വെച്ചതോ, ഏതാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ക്രൂരത?
ഇബ്നു അബ്ദുറസ്സാക്ക്, വെളിയങ്കോട്

You must be logged in to post a comment Login