ഈഴവര്‍ ഹിന്ദുക്കളല്ല

ഈഴവ സമുദായത്തെ ഹിന്ദുത്വ വാദത്തിന്റെ ചാവേറുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് എസ്‌എന്‍‌ഡി‌പി യോഗനേതൃത്വം.


[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue989/Open_Source.pdf

You must be logged in to post a comment Login