ജയിക്കാന്‍ കുരുക്ക് വഴികള്‍

അവധിക്കാലവും ഞായറാഴ്ചയും എന്താണെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളുമുണ്ട്. അവര്‍ ആ സമയത്ത് വല്ല നിര്മാണതൊഴിലാളികടുയും കൂടെ പോകും. വൈകുന്നേരല്‍ അഞ്ഞൂറില്‍ കുറയാതെ കീശയില്‍ പോരും. ഉമ്മയുടെ കയ്യില്‍ കൊടുക്കുംപൊഴുള്ള സന്തോഷം ഒന്നു വേറെ തന്നെ.

[തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക]

http://risalaonline.com/pdf/issue990/Direction.pdf

You must be logged in to post a comment Login